PRIVACYVERKLARING

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze opdrachtgevers, relaties en websitebezoekers staat bij Circuit Park Berghem B.V. hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. Privacybescherming

 1. Circuit Park Berghem B.V. vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn opdrachtgevers, relaties en bezoekers van de website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 2. Circuit Park Berghem B.V. gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van opdrachtgevers, relaties en bezoekers van de website. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
  • een wettelijkvoorschrift dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussenKombikart Racing Parts BV en de persoonin kwestie; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • na schriftelijke toestemminghiertoe door de betreffende persoon.
 3. Circuit Park Berghem B.V. houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Circuit Park Berghem B.V. legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw opdrachtgeverschap, en/of een andere met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van Circuit Park Berghem B.V.
 2. Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, daarin wijziging wilt aanbrengen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit doorgeven via info@circuitparkberghem.nl
  Ook vragen of klachten over ons privacybeleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.
 3. Gegevensverwerking van website bezoekers om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, houdt Circuit Park Berghem B.V. algemene bezoekersgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s.